เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

เนื้องอกมดลูกสามารถท้องได้ไหม ? มีวิธีรักษาอย่างไร ?

คู่รักตั้งครรภ์ได้แม้ตรวจพบเนื้องอกมดลูก

สำหรับผู้ที่วางแผนมีบุตร การตรวจพบเนื้องอกมดลูกย่อมสร้างความหวั่นใจ และกังวลว่าการมีเนื้องอกบริเวณมดลูกจะส่งผลต่อการตั้งครรภ์ ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพาคุณมาหาคำตอบว่า เนื้องอกมดลูกมีอาการอย่างไร และหากตรวจพบเนื้องอกมดลูกจะสามารถมีลูกได้ไหม รวมถึงมีแนวทางการรักษาอย่างไรเพื่อให้มีลูกได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ ติดตามได้เลย

 

เนื้องอกมดลูกคืออะไร พบได้บ่อยหรือไม่ ?

เนื้องอกมดลูก หมายถึงเนื้องอกที่เกิดขึ้นในมดลูก เป็นเนื้องอกที่พบได้บ่อยในผู้หญิงช่วงวัยเจริญพันธุ์ โดยมีโอกาสตรวจพบได้ถึง 1 ใน 3 เลยทีเดียว ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดเนื้องอกในมดลูกนั้น เกิดจากกล้ามเนื้อมดลูกที่เจริญเติบโตผิดปกติ โดยสามารถเกิดได้ทั้งด้านในมดลูก นอกมดลูก หรือภายในโพรงมดลูกก็ได้

เนื้องอกมดลูกมีอาการที่พบได้บ่อย ดังนี้

อาการของเนื้องอกมดลูก

 • คลำพบก้อนเนื้อบริเวณท้อง
 • มีอาการปวดท้องประจำเดือนรุนแรง
 • มีอาการปวดท้องน้อย
 • ท้องผูกบ่อย
 • ปัสสาวะบ่อย
 • รู้สึกอึดอัดในช่องท้อง
 • เจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์

แม้เนื้องอกในมดลูกส่วนใหญ่จะเป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่เนื้อร้าย แต่อาจทำให้เกิดอาการต่าง ๆ และส่งผลต่อการตั้งครรภ์ได้ ดังนี้

ผลกระทบของเนื้องอกมดลูกต่อความสามารถในการมีบุตร

 1. เนื้องอกอาจขัดขวางการเดินทางของอสุจิทำให้โอกาสในการปฏิสนธิสำเร็จน้อยลง
 2. เนื้องอกมดลูกอาจทำให้ชั้นเยื่อบุโพรงมดลูกไม่เรียบ และไปรบกวนการฝังตัวของทารกในครรภ์
 3. เพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร เนื่องจากเนื้องอกอาจรบกวนระบบไหลเวียนเลือด และอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
 4. เพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด เนื่องจากเนื้องอกอาจไปกระตุ้นให้มดลูกมีการบีบ และหดตัวก่อนกำหนด
 5. เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอด เช่น ภาวะรกเกาะต่ำ หรืออาจทำให้คลอดยากเนื่องจากเนื้องอกขวางทารกอยู่

 

ตรวจพบเนื้องอกมดลูกยังสามารถท้องได้ไหม ?

แม้ว่าเนื้องอกมดลูกจะสามารถส่งผลต่อการมีบุตรได้ อย่างไรก็ตามผู้หญิงหลายคนที่มีเนื้องอกมดลูกก็ยังสามารถตั้งครรภ์และคลอดบุตรได้ เพราะเนื้องอกมดลูกไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงที่ก่อให้เกิดภาวะมีบุตรยาก แต่โอกาสในการมีบุตรนั้นจะขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย เช่น

 • ขนาด จำนวน และตำแหน่งของเนื้องอกมดลูก หากเนื้องอกมีขนาดใหญ่ มีจำนวนมาก หรืออยู่ในตำแหน่งที่ขวางการเดินทางของอสุจิ หรือขวางการฝังตัวของทารก ก็อาจทำให้มีบุตรได้ยาก
 • อายุของฝ่ายหญิง อายุที่เพิ่มมากขึ้นของฝ่ายหญิงอาจส่งผลต่อคุณภาพ และจำนวนของไข่ซึ่งส่งผลต่อการตั้งครรภ์
 • สุขภาพโดยรวมของผู้หญิง หากมีสุขภาพดี แข็งแรง ฮอร์โมนเพศสมดุล และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ก็จะทำให้มีโอกาสตั้งครรภ์มากขึ้น
 • สุขภาพ และคุณภาพอสุจิของฝ่ายชาย หากฝ่ายชายมีสุขภาพไม่แข็งแรง และมีคุณภาพของน้ำเชื้อต่ำ ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีบุตรยากได้

การรักษาเนื้องอกมดลูกด้วยการผ่าตัดแบบส่องกล้อง

 

วิธีรักษาเนื้องอกมดลูก เพิ่มโอกาสและความปลอดภัยในการตั้งครรภ์

หากตรวจพบเนื้องอกบริเวณมดลูก และเนื้องอกมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ แพทย์อาจแนะนำให้รักษาเนื้องอกมดลูกด้วยวิธีเหล่านี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีบุตร โดยพิจารณาจากขนาด จำนวน และตำแหน่งของเนื้องอก

 1. การรักษาโดยยาฮอร์โมน ช่วยควบคุมขนาดและจำนวนของเนื้องอกมดลูกได้ จึงเหมาะกับเนื้องอกที่มีขนาดเล็ก และจำนวนน้อย แต่ทั้งนี้ เมื่อหยุดยาก็อาจทำให้เนื้องอกกลับมาโตขึ้นได้อีก
 2. การผ่าตัดส่องกล้อง เหมาะกับเนื้องอกขนาดเล็ก และอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึง สามารถมองเห็นได้ง่ายด้วยการส่องกล้อง
 3. การผ่าตัดแบบเปิด เหมาะสำหรับเนื้องอกที่มีขนาดใหญ่ หรืออยู่ในตำแหน่งที่ผ่าตัดแบบส่องกล้องได้ยาก

 

การรักษาภาวะมีบุตรยาก หลังจากรักษาภาวะเนื้องอกในมดลูก

หลังการรักษาเนื้องอกมดลูกด้วยยาฮอร์โมน หรือหลังผ่าตัดเนื้องอกมดลูก คนไข้จะสามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติ แต่หากต้องการเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการตั้งครรภ์ อาจเลือกใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เหล่านี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์

การทำอิ๊กซี่ (ICSI)

การทำอิ๊กซี่ (ICSI) คือวิธีการคัดเลือกไข่เพียง 1 ใบ และอสุจิเพียง 1 ตัวที่สมบูรณ์ที่สุดมาปฏิสนธิกันภายนอกร่างกาย ด้วยการใช้เข็มฉีดอสุจิเข้าไปในไข่โดยตรง หลังจากไข่และอสุจิปฏิสนธิกันแล้วจึงนำไข่กลับเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) เป็นการผสมไข่กับอสุจิในห้องปฏิบัติการ แล้วจึงนำตัวอ่อนที่ปฏิสนธิสำเร็จแล้ว ใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิงเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์

การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (IUI)

การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (IUI) เป็นการนำเชื้ออสุจิที่ผ่านการเตรียมแล้ว ฉีดเข้าโพรงมดลูกโดยตรง เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิภายในร่างกายฝ่ายหญิงตามธรรมชาติ

 

จะเห็นได้ว่าการตรวจพบเนื้องอกในมดลูกไม่ได้ก่อให้เกิดภาวะมีบุตรยากเสมอไป เพราะยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมายทั้งจากฝ่ายชายและฝ่ายหญิง อีกทั้งยังมีแนวทางในการรักษาเนื้องอกมดลูกเพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ในหลายวิธี อย่างไรก็ตาม สำหรับครอบครัวไหนที่วางแผนมีบุตรแต่ตรวจพบเนื้องอกในมดลูกพร้อมภาวะมีบุตรยาก ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก VFC Center เพื่อหาวิธีรักษาภาวะมีบุตรยากอย่างเหมาะสมที่สุด โดยเรามีแพ็กเกจทำ ICSI และ IVF ในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมให้บริการด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

บทความโดย นายแพทย์วรวัฒน์ ศิริปุณย์

ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่
VFC ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร
Hotline: 082-903-2035
LINE Official: @vfccenter

ข้อมูลอ้างอิง:

 1. Uterine Fibroids and Pregnancy. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 จาก https://www.webmd.com/women/uterine-fibroids/what-if-i-have-uterine-fibroids-while-pregnant
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.