เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

+66 2734-0000
ติดตามเรา
v-ivf.com  >  บทความ

ตัวอ่อนใน ‘ระยะบลาสโตซิสท์’ (‘Blastocyst embryo’)

เนื่องจากการทำเด็กหลอดแก้วต้องอาศัยเทคนิคปฏิสนธิภายนอกร่างกาย จากนั้นจึงค่อยย้ายตัวอ่อนที่แข็งแรงสมบูรณ์กลับเข้าสู่โพรงมดลูก สำหรับตัวช่วยของคนที่ #มีบุตรยาก และต้องการผลตั้งครรภ์ที่มีประสิทธิภาพ ✔ สามารถใช้ตัวอ่อนใน ‘ระยะบลาสโตซิสท์’ (‘Blastocyst embryo’) ในการย้ายตัวอ่อนได้...