เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

+66 2734-0000
ติดตามเรา

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) และการทำอิ๊กซี่ (ICSI)

เด็กหลอดแก้ว

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) และการทำอิ๊กซี่ (ICSI)

คู่สมรสที่แต่งงานกันมานานเกิน 3 ปี แล้วยังไม่สามารถมีบุตรได้ตามความต้องการนั้น คืออาการที่เรียกว่าเข้าสู่ภาวะมีบุตรยาก ซึ่งทางการแพทย์สามารถพัฒนาการเพิ่มโอกาสของการปฏิสนธิ แทนวิธีทางธรรมชาติที่มีข้อจำกัดในด้านสุขภาพ อายุ หรือปัจจัยทางด้านอื่น ๆ

IVF และ ICSI คืออะไร

IVF (In-Vito Fertilization) การทำเด็กหลอดแก้ว เป็นการคัดไข่ที่สมบูรณ์จากฝ่ายหญิงและคัดอสุจิที่แข็งแรงของฝ่ายชายมาผสมกัน ให้เกิดการปฏิสนธิที่ภายนอกแล้วจึงนำไข่ที่ผสมแล้วจนเป็นตัวอ่อน นำกลับเข้าไปที่โพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป
ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) การทำอิกซี่ เป็นการคัดไข่ 1 ใบ และอสุจิ 1 ตัว ที่แข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุดมาผสมกัน ด้วยวิธีใช้เข็มเจาะและฉีดอสุจิเข้าไปที่ไข่โดยตรง เป็นการให้ปฏิสนธิกันภายนอก จากนั้นจึงนำไข่ที่ผสมกันเรียบร้อยแล้วกลับไปที่โพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป

 

เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างของ IVF และ ICSI

1. จุดต่าง – การเก็บน้ำเชื้ออสุจิกับไข่ และกรรมวิธีการผสม

IVF เป็นการผสมกันภายนอก โดยคัดเชื้อในปริมาณที่มากและไข่หลายใบผสมกันในจานเพาะเลี้ยง
ICSI เป็นการผสมกันภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเครื่องมือที่มีความละเอียดสูง ด้วยการคัดเชื้ออสุจิตัวที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดเพียงตัวเดียว ฉีดเข้าไปในไข่แบบเจาะจงเฉพาะในไข่ที่สมบูรณ์ที่สุดใบเดียวเช่นกัน ซึ่งจะไม่ใช่เป็นการปล่อยให้ผสมกันเองเหมือนวิธีอื่น ๆ แต่มีข้อเหมือนกับ IVF ตรงที่มีการนำตัวอ่อนกลับมาฝังที่โพรงมดลูกเหมือนกัน

2. จุดเหมือนและแตกต่าง – ความเหมาะสมของแต่ละวิธีในการแก้ปัญหาและผลลัพธ์

IVF เหมาะสำหรับผู้ที่ทำด้วยวิธี IUI แล้วไม่สำเร็จมาแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งจะให้ผลสำเร็จ 15 – 20% และมีโอกาสได้ครรภ์แฝด
ICSI เหมาะสำหรับฝ่ายชายที่มีอสุจิน้อยหรือไม่มีเลย หรืออสุจิมีความพิการและไม่เคลื่อนไหวสูง ซึ่งจะให้ผลสำเร็จ 30 – 40% และเป็นการป้องกันภาวะทารกพิการทางสมอง รวมทั้งไม่ต้องเจาะน้ำคร่ำอีกด้วย

3. จุดเหมือนและแตกต่าง – การกระตุ้นการตกไข่และการเก็บอสุจิ

ทั้ง 2 วิธี มีการกระตุ้นด้วยการใช้ยารับประทานและยาฉีดเพื่อเร่งให้มีการตกไข่ และการเก็บอสุจิจะมีการเก็บอสุจิที่แข็งแรงทั้ง 2 วิธี แต่ ICSI จะเน้นเก็บอสุจิและไข่ที่สมบูรณ์ที่สุดเพียงตัวเดียวและไข่ใบเดียวเท่านั้น เพื่อนำมาผสมกันในแต่ละครั้ง

4. จุดแตกต่าง – ค่าใช้จ่าย

IVF และ ICSI มีค่าใช้จ่ายสูง

5. จุดแตกต่าง – การเก็บไข่ที่สมบูรณ์

IVF ไข่ที่ได้ทั้งหมดในรอบผสมกับอสุจิทั้งหมด และสามารถเก็บไว้รอการฝังที่มดลูกอีกครั้ง ในกรณีที่มีการผสมกันแล้วได้ตัวอ่อนหลายใบ
ICSI มีไข่เหลือที่สามารถเก็บไว้ทำครั้งต่อไปได้

ทั้ง 2 วิธี นับว่าเป็นวิวัฒนาการอันก้าวหน้าที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่คู่สมรสที่มีปัญหา และผู้ทำยังต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากแพทย์ เพราะต้องมีการเตรียมตัวที่ดีทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง รวมทั้งต้องปฏิบัติตนตามคำสั่งของแพทย์ผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและเป็นการป้องกันความล้มเหลวในการทำแต่ละครั้งอีกด้วย

Share