เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

+66 2734-0000
ติดตามเรา
 

รู้จักเรา

v-ivf.com  >  รู้จักเรา

ประสบการณ์การรักษาด้วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์มากกว่า 15 ปี

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร (V Fertility Center) คือ ศูนย์เฉพาะทางด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก ที่ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีเวชแห่งประเทศไทยโดยครอบคลุมการบริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาแก่คู่สมรสที่มีปัญหามีบุตรยาก โดยสูตินรีแพทย์ เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงตัวอ่อน ให้บริการในรูปแบบครบทุกขั้นตอนการรักษา ที่มีห้องผ่าตัด, ห้องปฏิบัติการ, คลาส 1000, ห้องสำหรับการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก, ห้องตรวจภายใน รวมอยู่ภายในศูนย์

พันธกิจ

เวชธานีมอบบริการนวัตกรรมด้านสุขภาพด้วยมาตรฐานสากล พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ป่วยและครอบครัว โดยได้รับการยอมรับจากแพทย์และบุคลากรว่า เป็นโรงพยาบาลซึ่งน่าร่วมงานที่สุดในการประสานความร่วมมือเพื่อการดูแลผู้ป่วย

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางชั้นนำระดับตติยภูมิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ค่านิยมหลัก

ให้การดูแลรักษาที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ด้วยการผสานการศึกษาและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อันยอดเยี่ยม โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

  • High Quality Awareness : การตระหนักในคุณภาพระดับสูง
  • Excellence Service : การให้บริการที่เป็นเลิศ
  • Achievement Oriented : การเน้นผลสำเร็จของงาน
  • Responsibilities : การตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ
  • Teamwork : การทำงานเป็นทีม
  • Continuous Learning : การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร (V Fertility Center) คือ ศูนย์เฉพาะทางด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ครบวงจร ที่ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีเวชแห่งประเทศไทยโดยครอบคลุมการบริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาแก่คู่สมรสที่มีปัญหามีบุตรยากโดยสูตินรีแพทย์ เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และทีมนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์ดำเนินงานในลักษณะ One Stop Service ที่มีห้องผ่าตัด ห้องปฏิบัติการ class 1000 ห้องสำหรับการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก ห้องตรวจภายใน รวมอยู่ภายในศูนย์

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.