เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนด้วยตู้ EmbryoScope มีขั้นตอนอย่างไร?

เครื่อง embryoscope คือตู้เลี้ยงตัวอ่อน

การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนด้วยตู้ EmbryoScope มีขั้นตอนอย่างไร?

คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในภาวะมีบุตรยากจนต้องอาศัยการผสมเทียมนอกครรภ์มารดา ย่อมมีความกังวลถึงความปลอดภัยของลูกน้อย เพราะต้องการให้ลูกน้อยที่ได้จากการผสมเทียมมีความแข็งแรงสมบูรณ์มากที่สุด

สำหรับคู่รักที่กำลังเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่และกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีอัตราความสำเร็จที่มากขึ้น ต้องมาทำความรู้จักกับ EmbryoScope แต่การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนด้วย EmbryoScope คืออะไร? จะมีขั้นตอนและมีประโยชน์อย่างไร? บทความนี้มีคำตอบ

ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน EmbryoScope คืออะไร?

EmbryoScope คือตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนที่พัฒนามาเพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนสำหรับผู้ที่ต้องการผสมเทียมนอกครรภ์มารดา โดยเครื่อง EmbryoScope นั้นเป็นตู้เพาะเลี้ยงที่ไม่จำเป็นต้องนำตัวอ่อนออกมาด้านนอกตู้จนกว่าจะจบกระบวนการ เพราะเครื่อง EmbryoScope จะมีการติดกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ และกล้องเลนส์คุณภาพสูงเอาไว้เพื่อถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอตัวอ่อนที่อยู่ภายในตู้ได้ตลอดเวลา

เมื่อคุณพ่อคุณแม่เลือกใช้วิธีเพาะเลี้ยงตัวอ่อนภายในตู้ EmbryoScope ก็จะมีโอกาสที่ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตและแข็งแรงมากขึ้น ทำให้อัตราการตั้งครรภ์ประสบความสำเร็จมีมากขึ้นตามไปด้วย

ปัญหาของการเพาะตัวอ่อนด้วยวิธีธรรมดา

การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ ด้วยตู้เพาะเลี้ยงในรูปแบบเดิม ถือเป็นกระบวนการที่มีความเสี่ยง เนื่องจากตัวอ่อนจำเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและไร้การปนเปื้อนเท่านั้น ซึ่งการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนด้วยตู้เพาะเลี้ยงในแบบทั่วไป ยังจำเป็นจะต้องเปิด – ปิดตู้เพาะเลี้ยงเพื่อนำตัวอ่อนออกมาด้านนอกตู้อยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการใส่น้ำยาในขั้นตอนการผสมเทียม หรือการติดตามการเจริญเติบโตของตัวอ่อนด้วยการถ่ายรูปและวิดีโอ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ตัวอ่อนจะตายหรือเจริญเติบโตได้อย่างไม่สมบูรณ์

เพราะเมื่อมีการเปิดตู้เพาะเลี้ยงหรือนำถาดเพาะตัวอ่อนออกมาจากตู้ นอกจากจะทำให้ตัวอ่อนเสี่ยงต่อกันปนเปื้อนแล้ว ตัวอ่อนยังจะต้องเจอกับแสงจากภายนอก ความชื้น และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป หรือแม้แต่สภาวะความเป็นกรดด่างที่ต่างจากเดิม ซึ่งย่อมส่งผลต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้ทั้งสิ้น

การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนด้วย embryoscope มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

ข้อดีของการเพาะตัวอ่อนในตู้ EmbryoScope

เมื่อได้รู้แล้วว่าการเพาะตัวอ่อนด้วยวิธีแบบเดิม ๆ นั้นเสี่ยงที่จะทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างที่ตั้งใจ ทำให้ต้องหันมาพึ่งเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนให้ประสบผลสำเร็จ กับตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน EmbryoScope ซึ่งเป็นตู้ที่สามารถเพาะเลี้ยงตัวอ่อนได้โดยไม่ต้องเปิดตู้บ่อย ๆ จึงทำให้ตัวอ่อนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อีกทั้งยังสามารถควบคุมได้ทั้งเรื่องแสง อุณหภูมิ ความชื้น หรือค่าความเป็นกรด นอกจากนี้ ภายในตู้ยังมีกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อการติดตามผล และประเมินความเจริญเติบโตของตัวอ่อนผ่านทางหน้าจอ ทำให้ไม่ต้องเปิดตู้ และไม่ต้องนำตัวอ่อนออกมาด้านนอกอีกด้วย

โดยเราสามารถสรุปข้อดีของการใช้ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน EmbryoScope เอาไว้ได้ดังนี้

  1. เพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ เนื่องจากแพทย์สามารถติดตามผล และประเมินพัฒนาการของตัวอ่อนได้อย่างละเอียดและเป็นระบบ
  2. ลดความเสี่ยงที่ตัวอ่อนจะปนเปื้อน หรือเสียหายจากปัจจัยภายนอก เพราะตู้ EmbryoScope ทำให้เลี้ยงตัวอ่อนในระบบปิดได้
  3. ถ่ายภาพ หรือวิดีโอของตัวอ่อนได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ดูแลสามารถติดตามการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีระบบสแกนบาร์โคดเพื่อระบุตำแหน่งของตัวอ่อนแต่ละตัว เพื่อให้สะดวกต่อการติดตามผลในเรื่องของการเจริญเติบโตของตัวอ่อนแต่ละตัว
  4. ถ่ายภาพตัวอ่อนโดยการใช้แสงสีแดงที่มีพลังงานต่ำ ที่จะรบกวนการเจริญเติบโตของตัวอ่อนน้อยที่สุด ทำให้สามารถบันทึกภาพและประเมินการเจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นการรบกวนการเจริญเติบโตตัวอ่อน

ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในตู้ EmbryoScope

ขั้นตอนการเพาะตัวอ่อน เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญในกระบวนการตั้งครรภ์สำหรับผู้มีภาวะมีบุตรยาก โดยหลังจากที่ทำการเก็บไข่และสเปิร์มมาได้แล้ว ตัวอ่อนจะถูกเพาะเลี้ยงอยู่นอกครรภ์ด้วยตู้ EmbryoScope ก่อนจะนำตัวอ่อนนั้นย้ายเข้าไปที่มดลูกของมารดา

ซึ่งการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนใน EmbryoScope มีขั้นตอนดังนี้

การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในตู้ EmbryoScope นั้นจะเริ่มโดยการนำไข่ที่ได้รับการผสมแล้วมาใส่น้ำยาที่จัดเตรียมไว้ จากนั้นจะทำการใส่เข้าไปในตู้ EmbryoScope ซึ่งจะมีการปรับอุณหภูมิ ความชื้น ความสว่าง และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไว้อย่างเหมาะสม โดยในขั้นตอนการเลี้ยงตัวอ่อนด้วยตู้ EmbryoScope จะไม่มีการเปิดนำตัวอ่อนออกมาจากตู้จนกว่าตัวอ่อนจะเจริญเติบโตจนถึงระยะบลาสโตซิสต์ (Blastocyst) ซึ่งจะอยู่ในช่วงวันที่ 5 – 6 ของการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน

EmbryoScope คือทางเลือกที่จะเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์สำหรับผู้ที่มีบุตรยากได้ เพราะช่วยลดความเสี่ยงที่ตัวอ่อนจะถูกปนเปื้อน หรือถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณกำลังมองหาสถานที่ให้บริการเพาะตัวอ่อนในตู้ EmbryoScope เลือก VFC Center เรามีบริการสำหรับผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำปรึกษาด้วยความเข้าใจ

ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ มดลูก
VFC ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร
Hotline : 082-903-2035
Line : @vfccenter

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.