เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

+66 2734-0000
ติดตามเรา

ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน EmbryoScope Plus

Embryo Scope Plus

ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน EmbryoScope Plus

การรักษาผู้มีบุตรยากโดยวิธีเด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI) หนึ่งในขั้นตอนการรักษาที่จะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ คือการเลือกตัวอ่อนที่ดี ที่มีแนวโน้มที่จะสามารถเจริญเติบโตเป็นทารกที่สมบูรณ์แข็งแรงในครรภ์ได้

ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการคัดเลือกตัวอ่อน และรวมไปถึงช่วยเลี้ยงดูตัวอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นั้นคือ EmbryoScope Plus

 

แต่เดิมนั้นระหว่างการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีเด็กหลอดแก้วนั้น นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนจะต้องนำตัวอ่อนออกจากตู้เพาะเลี้ยงเพื่อทำการถ่ายภาพ และดูพัฒนาการของตัวอ่อนในช่วงระยะการเพาะเลี้ยง 3-5 วัน การดูพัฒนาการนั้นก็ถูกจำกัดไว้แค่ภาพถ่ายเพียงภาพเดียวในช่วงเวลานั้นของตัวอ่อน โดยอ้างอิงจากรูปร่างหน้าตาภายนอกของตัวอ่อน (Morphology) อีกทั้งยังต้องรีบดำเนินการให้เสร็จเพื่อเป็นการรบกวนตัวอ่อนให้น้อยที่สุด เนื่องจากต้องนำตัวอ่อนออกมาจากตู้เพาะเลี้ยงมาสู่สภาพภายนอก

 

ปัจจุบันด้วยตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน EmbryoScope Plus มีกล้องจุลทรรศน์ และระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพของตัวอ่อนติดตั้งอยู่ภายใน ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายภาพแบบ Time-Lapse พร้อม Software Embryo Viewer ที่ช่วยให้เห็นพัฒนาการของตัวอ่อนในตู้ EmbryoScope Plus ได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกตัวอ่อน และไม่มีการรบกวนตัวอ่อนในช่วงเวลาเพาะเลี้ยง

Share