เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

ตัวอ่อนใน ‘ระยะบลาสโตซิสท์’ (‘Blastocyst embryo’)

Blastocyst Culture เทคนิคเลี้ยงตัวอ่อน
เนื่องจากการทำเด็กหลอดแก้วต้องอาศัยเทคนิคปฏินธิภายนอกร่างกาย จากนั้นจึงค่อยย้ายตัวอ่อนที่แข็งแรงูรณ์กลัเข้าู่โพรงมดลูก ำหรัตัวช่วยของคนที่ #มีุตรยาก และต้องการผลตั้งครรภ์ที่มีประิทธิภาพ ✔ ามารถใช้ตัวอ่อนใน ‘ระยะลาโตซิท์’ (‘Blastocyst embryo’) ในการย้ายตัวอ่อนได้

การเลี้ยงตัวอ่อนระยะลาโตซิท์คือเทคนิคที่เพิ่มความชัวร์ยิ่งขึ้น

การทำเด็กหลอดแก้วในมัยก่อน จะเลี้ยงตัวอ่อนภายนอกร่างกายเพียงแค่ 2-3 วัน ซึ่งในขณะนั้นเซลล์จะเติโตเพียงแค่ 6-8 เซลล์เท่านั้น เรียกว่าระยะ Cleavage แต่หากรอให้ตัวอ่อนเติโตจนถึระยะลาโตซิท์ ซึ่งเป็นระยะูงุดของตัวอ่อนก่อนที่จะฝังตัว เมื่อย้ายเข้าู่โพรงมดลูกแล้ว ก็จะามารถฝังตัวได้ทันที และการที่ตัวอ่อนามารถเติโตจนถึงระยะลาโตซิท์ได้ แดงว่าตัวอ่อนจะต้องมีคุณภาพดีระดัหนึ่ง จึงเหมาะแก่การย้ายเข้าโพรงมดลูก ช่วยเพิ่มโอกาในการมีเจ้าตัวน้อยยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
รักษามีุตรยากด้วยการย้ายตัวอ่อนระยะลาโตซิท์ได้อย่างไร
  • ตรวจร่างกายทั้งฝ่ายชายและหญิง ได้แก่ ตรวจคุณภาพไข่ โพรงมดลูก ท่อนำไข่ และคุณภาพอุจิ
  • ฉีดยากระตุ้นไข่ำหรัฝ่ายหญิง วันละเข็ม ประมาณ 10-12 วัน
  • เจาะเก็ไข่ หลังจากที่ฉีดยาให้ไขุ่กภายใน 36 ชั่วโมง
  • การเตรียมอุจิ ในวันเดียวกัที่เจาะเก็ไข่ แพทย์จะเก็ุจิตัวที่แข็งแรงทีุ่ด และนำมาผมกัไข่ในหลอดทดลอง จากนั้นจึงรอการปฏินธิ
  •  การย้ายตัวอ่อน หลังจากที่ตัวอ่อนโตจนถึระยะลาโตซิท์ แพทย์จะย้ายตัวอ่อนกลัู่โพรงมดลูก โดยใช้อุปกรณ์ลักษณะท่อพลาติกขนาดเล็กและมีความนิ่ม อดผ่านช่องคลอดและผ่านปากมดลูกเข้าไปยังโพรงมดลูก หลังจากใตัวอ่อนแล้วคุณผู้หญิงจะต้องนอนนิ่งๆ เป็นเวลา 2 ชั่วโมงจึงามารถกลัไปพักที่านได้นั่นเองค่ะ
** Success rate 67% **
หากท่านนใจามารถติดต่อได้ที่ Inbox หรือโทร 082-903-2035
___________________________
ติดตามความรู้ด้านุขภาพกัเราได้ที่
◾️ Line : 0829032035
◾️ Website : https://www.vivf.com
◾️ Call Center : 082 903 2035
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.