เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

โปรแกรม ICSI Package (สำหรับผู้มีบุตรยาก)

ICSI package.

เมื่อแบ่งชำระ โปรแกรม ICSI Package (สำหรับผู้มีบุตรยาก)

ราคา 269,000 บาท 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเพิ่มพิเศษ 3 ต่อ

พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท / หมายเลขบัญชีบัตร ตลอดรายการ*

ยอดแบ่งชำระตั้งแต่ /เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
10,000 – 29,999 บาท 200 บาท
30,000 – 69,999 บาท 600 บาท
70,000 – 99,999 บาท 1,200 บาท
100,000 – 299,999 บาท 2,000 บาท
300,000 บาทขึ้นไป 4,000 บาท

 

ลงทะเบียนฟรี ผ่านทางแอป UCHOOSE เพื่อรับเครดิตเงินคืน  ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรกครั้งเดียว พิมพ์คำค้นหา HOS หรือ SMS พิมพ์ HOS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 061-404-5555 และรอรับข้อความตอบกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียน / รับเครดิตเงินคืนในรอบบิลถัดไป (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ)

พิเศษ 2 : ใช้คะแนนสะสม 3,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 300 บาท**

จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 9,000 คะแนน / รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ (ทำการแลกคะแนนสะสมหลังการทำรายการแบ่งชำระ ผ่านแอป UCHOOSE เท่านั้น)

สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรี และบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า เท่านั้น

พิเศษ 3 : รับกระเป๋าล้อลาก Mercury Luggage ขนาด 24 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท 1 ใบ ***

เมื่อแบ่งชำระโปรแกรม ICSI Package (สำหรับผู้มีบุตรยาก) ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป และนานสูงสุด 10 เดือน

จำกัดสิทธิ์การรับของสมนาคุณสำหรับสมาชิกบัตรฯ 10 ท่านแรก ที่มียอดใช้จ่ายตรงตามเงื่อนไข ติดต่อรับของสมนาคุณได้ที่จุดบริการ ของโรงพยาบาลที่ทำรายการ

 เงื่อนไขพิเศษ 1 :

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียนผ่านทางแอป UCHOOSE หรือผ่านทาง SMS และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนถูกต้องภายในวันที่ทำรายการ และแบ่งชำระตามเงือนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ เท่านั้น
 • ยอดการแบ่งชำระแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดผ่อนชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีถัดไป นับจากวันที่ทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการส่งเสริมการขายนี้

เงื่อนไขพิเศษ 2 :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะรายการผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ ตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • เมื่อแบ่งชำระโปรแกรม ICSI Package (สำหรับผู้มีบุตรยาก) ได้สิทธิ์รับ E-Coupon จำนวน 1 สิทธิ์/เซลล์สลิป โดยจำกัดรับ E-Coupon สูงสุด 3 สิทธิ์ หรือเทียบเท่ากับ 3 เซลล์สลิป ตลอดรายการ
 • สิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน 300 บาท คำนวณจากยอดคะแนนสะสมที่แลก สมาชิกบัตรสามารถใช้คะแนนสะสม 3,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 300 บาท
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 9,000 คะแนน (หรือเทียบเท่ากับ 900 บาท) หรือเทียบเท่ากับการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 3 สิทธิ์/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
 • วิธีการกดรับสิทธิ์ผ่านแอป UCHOOSE ดังนี้
  • คลิกเมนู คูปอง (COUPON)
  • เลือกเมนู “คูปองที่ใช้ได้” (ACTIVE COUPON)
  • กด “แตะเพื่อรับสิทธิ์” (TAP TO USE)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนหลังการทำรายการผ่อนชำระแล้วเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การแลกรับเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี และบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอต่อการแลกเท่านั้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรหลัก ณ วันที่ทำรายการ และคืนเป็นเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีถัดไป นับจากวันที่ทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี (บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกเป็นเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากสิ้นเดือนที่ทำรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนและคืนคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรหลัก ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้

เงื่อนไขพิเศษ 3 :

 • สงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ เมื่อแบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือนขึ้นไป และมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป/หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณกระเป๋าล้อลาก Mercury Luggage ขนาด 24 นิ้ว มูลค่า 5,990 จำกัดจำนวน 1 ใบ/หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ
 • จำกัดสิทธิ์การรับของสมนาคุณสำหรับสมาชิกบัตรฯ 10 ท่านแรก ที่มียอดแบ่งชำระตรงตามเงื่อนไข โดยสามารถติดต่อรับของสมนาคุณได้ที่จุดบริการ โรงพยาบาลเวชธานี (สอบถามหรือเช็คสิทธิ์การรับของสมนาคุณเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริการโรงพยาบาลเวชธานี)

เงื่อนไขอื่นๆ :

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมโปรโมชั่น หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆในรอบและเวลาเดียวกัน
 • สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลส์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมรายการโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

โปรแกรมนี้ครบคลุมการรักษา ได้แก่

 1. กระบวนการตรวจร่างกายเตรียมความพร้อม
 2. กระบวนการกระตุ้นไข่ ให้ยากระตุ้น Unlimited Dose
 3. กระบวการเก็บไข่ OPU
 4. กระบวนการ ICSI และ เลี้ยงตัวอ่อนถึงระยะบลาสโตซิสท์
 5. ตรวจโครมโมโซมตัวอ่อน
 6. การเลี้ยงตัวอ่อนด้วย Embryoscope
 7. เทคโนโลยี Embryo Glue และให้ยามดลูกคลายตัวช่วงย้ายตัวอ่อน
 8. ย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง 1 ครั้ง

เงื่อนไขแพ็กเกจนี้

 • ไม่รวมภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ
 • สงวนสิทธิสำหรับคนไทยเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.