เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

การทำ IVF และการทำ ICSI คืออะไร?

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) และการทำอิ๊กซี่ (ICSI)

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) และการทำอิ๊กซี่ (ICSI)

สำหรับคู่สมรสแต่งงานกันมานานเกิน 3 ปี และยังไม่สามารถมีบุตรได้ตามความต้องการ สิ่งนี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงภาวะมีบุตรยาก ซึ่งปัจจุบันนี้ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ทำให้เราสามารถรักษาภาวะมีบุตรยากได้ด้วยการเพิ่มโอกาสของการปฏิสนธิ แทนวิธีทางธรรมชาติที่มีข้อจำกัดในด้านสุขภาพ อายุ หรือปัจจัยทางด้านอื่น ๆ

 

การทำ ICSI และ IVF คืออะไร?

การทำ ICSI และ IVF คือ 2 ทางเลือกการรักษาภาวะมีบุตรยาก ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสของการปฏิสนธิ เพื่อนำไปสู่การตั้งครรภ์ที่ประสบความสำเร็จ แทนการมีบุตรด้วยวิธีธรรมชาติที่มีข้อจำกัดหลายประการ

IVF (In-Vito Fertilization) หรือ การทำเด็กหลอดแก้ว เป็นการคัดไข่ที่สมบูรณ์จากฝ่ายหญิง และคัดอสุจิที่แข็งแรงของฝ่ายชายมาผสมกัน เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิที่ภายนอก จากนั้นจึงนำไข่ที่ผสมจนเป็นตัวอ่อนกลับเข้าไปที่โพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป

ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) หรือ การทำอิ๊กซี่ คือ การคัดไข่ 1 ใบ และอสุจิ 1 ตัว ที่แข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุดมาผสมกัน ด้วยการใช้เข็มเจาะและฉีดอสุจิเข้าไปที่ไข่โดยตรง เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิกันภายนอก จากนั้นจึงนำไข่ที่ผสมกันเรียบร้อยแล้วกลับเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป

 

ขั้นตอนการทำ IVF

ขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้ว มีอยู่ด้วยกันหลัก ๆ 6 ขั้นตอนดังนี้

 1. การกระตุ้นไข่ โดยเริ่มจากการตรวจเลือดเพื่อดูระดับฮอร์โมน และทำอัลตราซาวด์ จากนั้นแพทย์จะทำการฉีดฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นรังไข่ในวันที่ 2 หรือ 3 ของรอบเดือน และนัดหมายทำอัลตราซาวด์เพื่อดูการเจริญเติบโตของไข่เป็นระยะ
 2. การเก็บไข่ ด้วยการใช้เข็มดูดผ่านทางช่องคลอด ประกอบกับการทำอัลตราซาวด์เพื่อบอกทิศทาง โดยในระหว่างทำ แพทย์จะให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อป้องกันความเจ็บปวดในระหว่างทำ
 3. การคัดแยกอสุจิ เป็นการเก็บอสุจิจากฝ่ายชาย เพื่อนำไปคัดแยกเฉพาะอสุจิที่สมบูรณ์ที่สุด
 4. การผสมเพื่อให้ได้ตัวอ่อน โดยแพทย์จะนำไข่ไปผสมกับอสุจิในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์
 5. การเพาะเลี้ยงตัวอ่อน แพทย์จะทำการเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการ จนตัวอ่อนเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะที่เหมาะสม
 6. การย้ายตัวอ่อน เมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตจนถึงระยะที่สามารถฝังตัวได้ แพทย์จะทำการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่มดลูก เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป

 

ขั้นตอนการทำ ICSI

ขั้นตอนการทำ ICSI มีอยู่ด้วยกันหลัก ๆ 6 ขั้นตอนดังนี้

 1. การกระตุ้นไข่ เป็นวิธีเดียวกับขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้ว ที่แพทย์จะทำการฉีดฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นรังไข่ในวันที่ 2 หรือ 3 ของรอบเดือน และนัดหมายติดตามการเจริญเติบโตของไข่ เพื่อให้ได้ไข่ในจำนวนที่เพียงพอต่อการทำอิ๊กซี่
 2. การเก็บไข่ หลังจากตรวจพบว่าไข่โตอย่างสมบูรณ์แล้ว แพทย์จะทำการเจาะเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด เช่นเดียวกับการทำเด็กหลอดแก้ว
 3. การคัดแยกอสุจิ แพทย์ทำการเก็บอสุจิจากฝ่ายชาย เพื่อนำไปคัดแยกเฉพาะอสุจิที่สมบูรณ์ที่สุด
 4. การผสมเพื่อให้ได้ตัวอ่อน แพทย์จะใช้เข็มขนาดเล็กดูดอสุจิขึ้นมาจำนวนหนึ่ง และฉีดเข้าไปในไข่โดยตรง เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิจนกลายเป็นตัวอ่อน ซึ่งขั้นตอนนี้จะแตกต่างจากการทำเด็กหลอดแก้ว หรือ IVF ตรงที่ การทำ IVF จะเป็นการปล่อยให้อสุจิและไข่เข้าผสมกันเอง
 5. การเพาะเลี้ยงตัวอ่อน เมื่อได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ แพทย์จะนำตัวอ่อนไปเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ตัวอ่อนเจริญเติบโต
 6. การย้ายตัวอ่อน เมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตจนถึงระยะที่เหมาะสม แพทย์จะทำการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่มดลูก เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์

 

การทำ IVF กับ ICSI ต่างกันอย่างไร?: สรุปข้อแตกต่างของ IVF และ ICSI

1. จุดต่าง – การเก็บน้ำเชื้ออสุจิกับไข่ และกรรมวิธีการผสม

ความแตกต่างระหว่าง ICSI กับ IVF คือ ขั้นตอนการทำ ICSI จะเป็นการทำให้เกิดการปฏิสนธิแบบเจาะจง ในขณะที่ IVF เป็นขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้วที่จะเป็นการปล่อยให้ผสมกันเองแบบไม่เจาะจง

2. จุดเหมือนและแตกต่าง – ความเหมาะสมของแต่ละวิธีในการแก้ปัญหาและผลลัพธ์

IVF เหมาะสำหรับผู้ที่ทำด้วยวิธี IUI แล้วไม่สำเร็จมาแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งการทำเด็กหลอดแก้ว หรือ IVF จะให้ผลสำเร็จ 15 – 20% และมีโอกาสได้ครรภ์แฝด
ICSI เหมาะสำหรับฝ่ายชายที่มีอสุจิน้อยหรือไม่มีเลย หรืออสุจิมีความพิการและไม่เคลื่อนไหวสูง ซึ่งจะให้ผลสำเร็จ 30 – 40%

3. จุดเหมือนและแตกต่าง – การกระตุ้นการตกไข่และการเก็บอสุจิ

ทั้ง 2 วิธี มีการกระตุ้นด้วยการใช้ยารับประทานและยาฉีดเพื่อเร่งให้มีการตกไข่ และเป็นการเก็บอสุจิที่แข็งแรงเหมือนกันทั้ง 2 วิธี แต่ ICSI จะเน้นเก็บอสุจิและไข่ที่สมบูรณ์ที่สุดเพียงตัวเดียว และไข่ใบเดียวเท่านั้น เพื่อนำมาผสมกันในแต่ละครั้ง

4. จุดแตกต่าง – ค่าใช้จ่าย

ทั้งการทำเด็กหลอดแก้ว IVF และการทำ ICSI เป็นวิธีรักษาการมีบุตรยากที่ราคาค่อนข้างสูงทั้งคู่ แต่ก็มีความแตกต่างกันในด้านรายละเอียด จึงควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการประเมิน

5. จุดเหมือน – การเก็บไข่ที่สมบูรณ์

การทำ IVF และ ICSI มีจุดที่เหมือนกันในเรื่องของการเก็บไข่ โดยจะนำไข่ที่ได้ทั้งหมดในรอบ มาผสมกับอสุจิทั้งหมด และสามารถเก็บไว้รอการฝังที่มดลูกอีกครั้ง ในกรณีที่มีการผสมกันแล้วได้ตัวอ่อนหลายใบ

 

การทำ IVF และการทำ ICSI ราคาเท่าไหร่?

 1. ราคาสำหรับการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF): ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการประเมินราคา
 2. ราคาสำหรับการทำอิ๊กซี่ (ICSI): ราคาเริ่มต้นที่ 199,000 บาท

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ และโปรโมชันในแต่ละช่วงเวลา

 

โดยสรุปแล้ว ทั้ง 2 วิธี นับว่าเป็นวิวัฒนาการอันก้าวหน้าที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่คู่สมรสที่มีปัญหา และผู้ทำยังต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากแพทย์ เพราะต้องมีการเตรียมตัวที่ดีทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง รวมทั้งต้องปฏิบัติตนตามคำสั่งของแพทย์ผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและเป็นการป้องกันความล้มเหลวในการทำแต่ละครั้ง

สำหรับคู่สมรสคู่ใดที่กำลังพิจารณาว่าจะทำ IVF หรือทำ ICSI ที่ไหนดี สามารถปรึกษาได้เลยที่ VFC Center ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ที่ให้บริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมทุกความต้องการของคู่สมรสที่กำลังประสบกับภาวะมีบุตรยาก ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย ตลอดจนการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก เราพร้อมดูแลเพื่อให้คู่สมรสประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ และสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้อย่างที่ตั้งใจ

สนใจนัดหมายเข้าปรึกษาแพทย์ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็กเกจการทำเด็กหลอดแก้ว หรือ การทำ ICSI ทั้งเรื่องราคาและเรื่องอื่น ๆ สามารถติดต่อได้เลยที่ เบอร์โทรศัพท์ 082-903-2035