เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

การทำ IVF และการทำ ICSI คืออะไร?

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) และการทำอิ๊กซี่ (ICSI)

การทำ IVF และการทำ ICSI คืออะไร?

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) และการทำอิ๊กซี่ (ICSI)

คู่สมรสที่แต่งงานกันมานานเกิน 3 ปี แล้วยังไม่สามารถมีบุตรได้ตามความต้องการ เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเข้าสู่ภาวะมีบุตรยาก โดยในปัจจุบันการแพทย์สามารถรักษาได้โดยการเพิ่มโอกาสของการปฏิสนธิ แทนวิธีทางธรรมชาติที่มีข้อจำกัดในด้านสุขภาพ อายุ หรือปัจจัยทางด้านอื่น ๆ

 

การทำ ICSI และ IVF คืออะไร?

IVF (In-Vito Fertilization) การทำเด็กหลอดแก้ว เป็นการคัดไข่ที่สมบูรณ์จากฝ่ายหญิง และคัดอสุจิที่แข็งแรงของฝ่ายชายมาผสมกัน ให้เกิดการปฏิสนธิที่ภายนอก แล้วจึงนำไข่ที่ผสมจนเป็นตัวอ่อนนำกลับเข้าไปที่โพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป

ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) หรือการทำอิ๊กซี่ คือการคัดไข่ 1 ใบ และอสุจิ 1 ตัว ที่แข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุดมาผสมกัน ด้วยวิธีใช้เข็มเจาะ และฉีดอสุจิเข้าไปที่ไข่โดยตรง เป็นการให้ปฏิสนธิกันภายนอก จากนั้นจึงนำไข่ที่ผสมกันเรียบร้อยแล้วกลับเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป

 

การทำ IVF กับ ICSI ต่างกันอย่างไร?

1. จุดต่าง – การเก็บน้ำเชื้ออสุจิกับไข่ และกรรมวิธีการผสม

ความแตกต่างระหว่าง ICSI กับ IVF คือขั้นตอนการทำ ICSI จะเป็นการทำให้เกิดการปฏิสนธิแบบเจาะจง ในขณะที่ IVF เป็นขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้วที่จะเป็นการปล่อยให้ผสมกันเองไม่เจาะจง

2. จุดเหมือนและแตกต่าง – ความเหมาะสมของแต่ละวิธีในการแก้ปัญหาและผลลัพธ์

IVF เหมาะสำหรับผู้ที่ทำด้วยวิธี IUI แล้วไม่สำเร็จมาแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งจะให้ผลสำเร็จ 15 – 20% และมีโอกาสได้ครรภ์แฝด
ICSI เหมาะสำหรับฝ่ายชายที่มีอสุจิน้อยหรือไม่มีเลย หรืออสุจิมีความพิการและไม่เคลื่อนไหวสูง ซึ่งจะให้ผลสำเร็จ 30 – 40% และเป็นการป้องกันภาวะทารกพิการทางสมอง รวมทั้งไม่ต้องเจาะน้ำคร่ำอีกด้วย

3. จุดเหมือนและแตกต่าง – การกระตุ้นการตกไข่และการเก็บอสุจิ

ทั้ง 2 วิธี มีการกระตุ้นด้วยการใช้ยารับประทานและยาฉีดเพื่อเร่งให้มีการตกไข่ และการเก็บอสุจิจะมีการเก็บอสุจิที่แข็งแรงทั้ง 2 วิธี แต่ ICSI จะเน้นเก็บอสุจิและไข่ที่สมบูรณ์ที่สุดเพียงตัวเดียวและไข่ใบเดียวเท่านั้น เพื่อนำมาผสมกันในแต่ละครั้ง

4. จุดแตกต่าง – ค่าใช้จ่าย

ทั้งการทำเด็กหลอดแก้ว IVF และการทำ ICSI เป็นวิธีรักษาการมีบุตรยากที่ราคาค่อนข้างสูงทั้งคู่ แต่ก็มีความแตกต่างกันในด้านรายละเอียด จึงควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการประเมิน

5. จุดแตกต่าง – การเก็บไข่ที่สมบูรณ์

IVF ไข่ที่ได้ทั้งหมดในรอบผสมกับอสุจิทั้งหมด และสามารถเก็บไว้รอการฝังที่มดลูกอีกครั้ง ในกรณีที่มีการผสมกันแล้วได้ตัวอ่อนหลายใบ
ICSI มีไข่เหลือที่สามารถเก็บไว้ทำครั้งต่อไปได้

 

ทั้ง 2 วิธี นับว่าเป็นวิวัฒนาการอันก้าวหน้าที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่คู่สมรสที่มีปัญหา และผู้ทำยังต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากแพทย์ เพราะต้องมีการเตรียมตัวที่ดีทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง รวมทั้งต้องปฏิบัติตนตามคำสั่งของแพทย์ผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและเป็นการป้องกันความล้มเหลวในการทำแต่ละครั้งอีกด้วย