เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

วิธีดูแลตัวเอง และปัจจัยเลือกคลินิกมีบุตรยากว่าทำที่ไหนดี?

ดูแลตัวเองอย่างไร ก่อนเลือกเข้ารักษาที่คลินิกมีบุตรยาก

เนื่องด้วยทัศนคติทางสังคมที่เปลี่ยนไป จะเห็นได้ว่าในสมัยนี้อาจมีคู่รักหลายคู่ที่ไม่ได้ต้องการมีบุตร แต่ก็ยังมีคู่รักอีกหลายคู่เช่นกันที่อยากสร้างครอบครัวแต่ไม่สามารถทำได้ และต้องพบเจอกับความลำบากในภาวะ ‘มีบุตรยาก’ ซึ่งนอกจากการดูแลร่างกายให้พร้อมก่อนพึ่งคลินิกมีบุตรยากสำหรับการมีลูกแล้ว การดูแลจิตใจเมื่อต้องเผชิญกับภาวะนี้ก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะสภาพจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการมีบุตร ดังนั้น จึงควรดูแลควบคู่กันไป ซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง

มีการค้นพบว่าฮอร์โมนที่ควบคุมการตกไข่ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของการนอนหลับ เนื่องจากสมองที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนในการนอนหลับเป็นสมองส่วนเดียวกับที่กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเพศในช่วงตกไข่ เพื่อให้รังไข่ผลิตไข่ออกมารอการปฏิสนธิ

แต่หากนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอย่อมส่งผลโดยตรงให้ฮอร์โมนผิดปกติ ทำให้รอบเดือนมาไม่ปกติ ทำให้ไข่ไม่ตก หรือไข่ตกไม่สม่ำเสมอ ซึ่งเป็นสาเหตุของการมีบุตรยาก

2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

การออกกำลังกายสำคัญต่อภาวะเจริญพันธุ์มากกว่าที่คิด เพราะจะช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ ลดความเครียด และช่วยในการเจริญพันธุ์ รวมถึงการทำงานของหัวใจ ทำให้คนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะมีความพร้อมต่อการมีลูกมากกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย

นอกจากนี้ การออกกำลังกายยังช่วยควบคุมภาวะน้ำหนักเกินที่อาจส่งผลต่อการมีบุตร โดยพบว่าการมีน้ำหนักสูงกว่ามาตรฐานจะส่งผลต่อความแข็งแรงของสเปิร์ม และสามารถลดโอกาสไข่ตก อีกทั้งยังเสี่ยงเป็นโรคภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ

3. งด และหลีกเลี่ยงอาหาร หรือสารบางประเภท

นอกจากการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่เพื่อบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงพร้อมสำหรับการมีบุตรแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการงดและหลีกเลี่ยงอาหาร หรือสารบางชนิด เช่น คาเฟอีน ที่หากได้รับในปริมาณที่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวันก็อาจส่งผลให้โอกาสมีลูกลดลงถึง 26% หรือสารพิษในบุหรี่ก็อาจส่งผลให้ฮอร์โมนผิดปกติ อสุจิลดลง ไปจนถึงอสุจิไม่มีคุณภาพ และอาจทำให้การตกไข่ของฝ่ายหญิงลดลง รวมถึงทำให้ประสิทธิภาพในการฝังตัวอ่อนของมดลูกลดลงอีกด้วย

อีกทั้งสารเคมีจากสิ่งรอบตัว สิ่งแวดล้อม และการทานอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี เช่น ตะกั่ว ยังส่งผลต่อการทำงานของรังไข่ ทำให้เซลล์สืบพันธุ์ทำงานผิดปกติอีกด้วย

4. หลีกเลี่ยงปัจจัย ที่ทำให้เกิดความเครียด

นอกจากความเครียดส่งผลโดยตรงต่อจิตใจแล้ว ยังส่งผลต่อการมีบุตร เพราะฮอร์โมนจากความเครียดจะรบกวนการทำงานของฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์ ส่งผลให้เกิดภาวะไม่ตกไข่ ทำให้ไข่เจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ อีกทั้งยังทำให้ไข่ที่ปฏิสนธิแล้วฝังตัวที่มดลูกได้ยากขึ้น เพราะอาจทำให้ปีกมดลูกเกิดการหดเกร็ง และยังส่งผลต่อการสร้างอสุจิในผู้ชายอีกด้วย

5. หมั่นให้กำลังใจ พูดคุยกันอยู่เสมอ

การให้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อสภาพจิตใจ และช่วยลดทอนความเครียด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะการมีบุตรยาก ดังนั้น การสนับสนุนซึ่งกันและกันในช่วงเวลายากลำบากจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก
เมื่อสามารถดูแลจิตใจและร่างกายร่วมกันเป็นอย่างดีได้แล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ การรับคำปรึกษาจากคลินิกมีบุตรยาก ส่วนจะพิจารณาว่าควรเลือกทำที่ไหนดีนั้น มีปัจจัยสำคัญในการพิจารณา ดังนี้

1. ขนาดของคลินิก

คลินิกมีบุตรยากแบ่งเป็นหลายประเภทตามขนาด แต่ละแบบล้วนมีข้อดีต่างกันไป เช่น คลินิกมีบุตรยากขนาดเล็กมีข้อดี คือสามารถเข้าถึงแพทย์ได้เร็ว ง่าย มีความเป็นส่วนตัวสูง สำหรับคลินิกขนาดใหญ่ ข้อดีคือมีเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ครบครัน มีห้องปฏิบัติการเฉพาะ ทำให้ได้ผลแล็บรวดเร็ว รวมถึงสามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ง่าย

2. มีใบอนุญาต

ใบอนุญาตเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยืนยันความปลอดภัย และช่วยเสริมความมั่นใจได้ ดังนั้นคลินิกมีบุตรยากที่น่าเชื่อถือจึงต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ตามประกาศของแพทยสภา

3. สถานที่ตั้งคลินิกและเวลาทำการ

บางคู่อาจเลือกคลินิกมีบุตรยากชื่อดังโดยไม่คำนึงถึงการเดินทาง แต่ในบางครั้งสถานที่ และเวลาก็ส่งผลต่อความสะดวกเช่นกัน เพราะบางคู่อาจไม่สามารถลางาน หรือไม่สะดวกที่จะไปพบแพทย์ได้ตลอดเวลา ดังนั้น การเลือกคลินิกที่มีเวลาทำการทุกวันทั้งวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รวมถึงควรดูเวลาเปิดทำการให้คำปรึกษาของคลินิกมีบุตรยากนั้น ๆ ในกรณีที่เกิดปัญหา หรือต้องการปรึกษาเร่งด่วน ว่าจะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ในเวลาไหน อย่างไรบ้าง

4. ทีมแพทย์พยาบาล มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประสบการณ์ ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

โดยดูได้จากประวัติของแพทย์ที่ให้การรักษาในคลินิกมีบุตรยาก ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อแพทย์จากฐานข้อมูลแพทยสภา หรือสำรวจจากการให้คำปรึกษาว่าแพทย์ และพยาบาลสามารถให้คำปรึกษาได้ดีเพียงไร สามารถตอบคำถามโดยละเอียด และเคลียร์ทุกข้อสงสัยได้หรือไม่

5. ดูโอกาสความสำเร็จ

อีกสิ่งที่ควรคำนึงถึงว่าจะเลือกคลินิกมีบุตรยาก ที่ไหนดีคือโอกาสหรืออัตราสำเร็จของคลินิกนั้น ๆ โดยสามารถดูได้จากการดูแลในระหว่างทำ และความสำเร็จในการตั้งครรภ์ ไปจนถึงการให้คำปรึกษาหากไม่สำเร็จ โดยควรเลือกคลินิกที่มีโอกาสความสำเร็จสูง ซึ่งอาจเลือกได้จากรีวิวตามโลกออนไลน์ สอบถามคนรู้จัก หรือแม้แต่อาจขอสถิติจากทางคลินิกเอง

หากกำลังมองหาคลินิกมีบุตรยากว่าจะใช้บริการที่ไหนดี ต้องที่ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตรยาก ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ดูแลกลุ่มคนไข้ภาวะมีบุตรยากนานกว่า 15 ปี รวมถึงมี Success Rate สูงถึง 80% พร้อมให้คำปรึกษา และให้บริการตั้งแต่ต้น ด้วยมาตรฐานระดับสากล CCPC (Clinical Care Program Certificate for Infertility Program)

ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำปรึกษาได้ที่
VFC ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร
Hotline : 082-903-2035
Line : @vfccenter

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.