เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

รู้จักตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน EmbryoScope Plus

ตู้เลี้ยงตัวอ่อน EmbryoScope ดีไหม?

ทำไมต้องใช้ตู้เลี้ยงตัวอ่อน?

ในการรักษาผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้วอย่าง IVF หรือ ICSI หนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ และทำให้ทารกมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ในครรภ์ คือการคัดเลือกตัวอ่อนที่ดี รวมถึงการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้ตัวอ่อนมีสภาพสมบูรณ์และมีกระบวนการเกิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นที่มาว่าทำไมตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการทำ IVF และ ICSI

ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน EmbryoScope Plus คืออะไร?

ในอดีต การรักษาภาวะผู้ที่มีบุตรยากด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้วนั้น นักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นผู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนจะต้องนำตัวอ่อนออกมาจากตู้เพาะเลี้ยงเพื่อทำการถ่ายภาพ รวมทั้งตรวจดูพัฒนาการของตัวอ่อนในระยะการเพาะเลี้ยงช่วง 3-5 วัน ซึ่งการดูพัฒนาการของตัวอ่อนจะถูกจำกัดไว้แค่ภาพถ่ายเพียงภาพเดียว อ้างอิงคุณภาพจากรูปร่างหน้าตาภายนอกของตัวอ่อนหรือ Morphology ด้วยภาพถ่ายนั้น และเนื่องจากต้องนำตัวอ่อนออกมาจากตู้เพาะเลี้ยงสู่สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อถ่ายรูป จึงต้องรีบดำเนินการให้เสร็จในระยะเวลาอันสั้นเพื่อรบกวนตัวอ่อนให้น้อยที่สุด

แต่ปัจจุบัน มีการพัฒนาตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน EmbryoScope Plus ขึ้นมา โดยภายในจะมีกล้องจุลทรรศน์ และระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพของตัวอ่อนติดตั้งอยู่ กล้องเหล่านี้จะทำหน้าที่ถ่ายภาพแบบ Time-Lapse พร้อมประมวลผลด้วย Software Embryo Viewer เพื่อช่วยให้เห็นพัฒนาการของตัวอ่อนในตู้ EmbryoScope Plus ได้อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกตัวอ่อน และไม่มีการรบกวนในช่วงเวลาเพาะเลี้ยงซึ่งอาจส่งผลต่อพัฒนาการของตัวอ่อนได้

EmbryoScope Plus ดีไหม?

นอกจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นแสง อุณหภูมิ ความชื้น และความเป็นกรด-ด่าง ตู้เพาะเลี้ยงประเภทนี้ยังมีความสามารถซึ่งส่งผลดีต่อตัวอ่อนมากมาย โดยสามารถจำแนกเป็นข้อได้ดังนี้

  1. เพาะเลี้ยงจำนวนเซลล์ตัวอ่อนได้มากขึ้น
  2. การเตรียมน้ำยาสำหรับเพาะเลี้ยงตัวอ่อนทำได้สะดวก ลดโอกาสการปนเปื้อนได้ดี
  3. ใช้แสงสีแดงพลังงานต่ำเป็น Light Source ในการถ่ายภาพ ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวอ่อน เนื่องจากตัวอ่อนต้องได้รับการถ่ายภาพพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา
  4. ตู้ EmbryoScope Plus ใช้เลนส์กล้องของ Leica ในการถ่ายภาพ เป็นเลนส์ที่เคลื่อนที่ในแนววงกลม ทำให้ได้ภาพถ่ายความละเอียดสูงในระยะเวลาอันรวดเร็ว
  5. ระบุข้อมูลตำแหน่งในการเลี้ยงตัวอ่อนได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มระบบสแกนบาร์โค้ด
  6. ช่วยให้แพทย์สามารถเก็บข้อมูลและประเมินพัฒนาการของตัวอ่อนได้อย่างละเอียด เพิ่มโอกาสความสำเร็จในการรักษาภาวะมีบุตรยาก

และนี่คือรายละเอียดสำคัญของตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน EmbryoScope Plus ที่คู่สมรสที่ประสบปัญหามีบุตรยากควรศึกษาก่อนทำเด็กหลอดแก้วด้วย IVF และ ICSI หรือหากต้องการเริ่มต้นวางแผนรักษาภาวะมีบุตรยากกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบพันธุ์ที่ VFC Center  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 082-903-2035