เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

Archive

พญ.วนากานต์ สิงหเสนา คลินิกมีบุตรยาก V Fertility Center

พญ.วนากานต์ สิงหเสนา

[vc_row css=".vc_custom_1468578824015{padding-bottom: 30px !important;}"][vc_column][vc_empty_space height="20px"][vc_column_text] การศึกษา ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตร สาขาสูติ – นรีเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความชำนาญพิเศษ การรักษาผู้ป่วยมีบุตรยาก การผ่าตัดผ่านกล้อง สมาชิก สมาคมทางการแพทย์ แพทยสภา สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬา ราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย [/vc_column_text][vc_empty_space height="20px"][/vc_column][/vc_row]...

นพ.วรวัฒน์ ศิริปุณย์ ศูนย์ผู้มีบุตรยาก VFC Center

นพ.วรวัฒน์ ศิริปุณย์

[vc_row css=".vc_custom_1468578806719{padding-bottom: 30px !important;}"][vc_column][vc_empty_space height="20px"][vc_column_text] การศึกษา พ.ศ. 2557 การฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2554 การฝึกอบรมด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2500 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล [/vc_column_text][vc_empty_space height="20px"][/vc_column][/vc_row]...

พญ.ศรมน ทรงวีรธรรม ศูนย์ผู้มีบุตรยาก VFC Center

พญ.ศรมน ทรงวีรธรรม

[vc_row css=".vc_custom_1468578815584{padding-bottom: 30px !important;}"][vc_column][vc_empty_space height="20px"][vc_column_text] การศึกษา Education & Training : Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 2007. Certificate of Obstetrics and Gynecology, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 2011 Certificate of Reproductive medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand. 2013   Professional Expertise : Obstetrics and Gynecology – Reproductive Medicine Professional Experiences : 2008 Internship of Maharaj Nakorn Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand. 2009-2013 Resident and Fellowship Department of Medicine, Faculty of Medicine, Chiang...