เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

AMH ต่ำกว่า1 มีโอกาสทำ ICSI สำเร็จไหม?

AMH ต่ำกว่า1 มีโอกาสทำ ICSI สำเร็จไหม?

AMH น้อยกว่า 1 ng/mL มีโอกาสทำอิ๊กซี่สำเร็จหรือไม่?

AMH หรือ Anti Mullerian Hormone เป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการตรวจประเมินการทำงานของรังไข่ที่มีความแม่นยำและค่าฮอร์โมนค่อนข้างคงที่ตลอดในช่วงรอบประจำเดือน โดยที่ฮอร์โมน AMH จะถูกสร้างออกมาจากฟองไข่ขนาดเล็กในรังไข่ เพราะฉะนั้นยิ่งมีฟองไข่ขนาดเล็กจำนวนมาก ค่าฮอร์โมน AMH ก็จะยิ่งสูง และหมายความว่ารังไข่ยังทำงานได้ดี โดยเมื่ออายุมากขึ้นตามธรรมชาติคุณภาพรังไข่ลดลง ฟองไข่จะลดลง ซึ่งก็ทำให้ตรวจพบค่าฮอร์โมน AMH ลดลงไปด้วย

ดังนั้นถ้าตรวจค่า AMH แล้วพบว่าค่าน้อยลงจึงหมายถึงรังไข่เริ่มทำงานลดลง จึงมีโอกาสท้องน้อยลงไปด้วยโดยเฉพาะเมื่อค่า AMH น้อยกว่า  1 ng/mL ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำ

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความสำเร็จของอิ๊กซี่นอกจากการตรวจ AMH แล้ว ยังต้องคำนึงถึงอายุของฝ่ายหญิง และการตรวจอัลตร้าซาวน์ประเมินฟองไข่เริ่มต้น (AFC)อีกด้วย โดยที่ถ้า AMH น้อยกว่า 1 ng/mL แต่อายุยังไม่มากและมีฟองไข่เริ่มต้นไม่น้อยเกินไป ก็ยังมีโอกาสตั้งท้องได้สำเร็จ จากการทำอิ๊กซี่

ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่
VFC ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร
Hotline : 082-903-2035
Line : @vfccenter
อ่านบทความสุขภาพ : https://www.v-ivf.com/article/

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.