เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

โปรเจสเตอโรน ฮอร์โมนคุณแม่ตั้งครรภ์

รักษามีบุตรยากที่ไหนดี V Fertility Center

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) มีอีกชื่อว่า “ฮอร์โมนป้องกันการแท้ง” เป็นฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากฟองไข่ในรังไข่ที่มีการตกไข่ไปแล้ว (Corpus luteum) และจากรกในระหว่างตั้งครรภ์ โดยปกติแล้วฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนทำหน้าที่ปรับผนังเยื่อบุโพรงมดลูกให้พร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อน และพยุงการตั้งครรภ์ต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแท้งในระหว่างตั้งครรภ์อ่อนๆ

สำหรับการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการอิ๊กซี่ (ICSI) หรือเด็กหลอดแก้วนั้น ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน มีความสำคัญในช่วงระหว่างการย้ายตัวอ่อนเป็นหลัก หากเป็นการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง ควรต้องมีการเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกก่อน (Artificial endometrium preparation) เนื่องจากไม่มีการสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจากรังไข่  จึงต้องให้ฮอร์โมนเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับสภาพเยื่อบุโพรงมดลูก 4-5 วันก่อนการย้ายตัวอ่อน โดยที่รูปแบบของฮอร์โมนที่ใช้จะมีทั้งแบบยาเหน็บทางช่องคลอดและยารับประทาน

เมื่อย้ายตัวอ่อนสำเร็จและเกิดการตั้งครรภ์ จำเป็นต้องให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเสริมต่อเนื่องไปอีกประมาณ 2 เดือน จนถึงระยะที่รกเริ่มทำงานได้ดีและสามารถสร้างฮอร์โมนได้เพียงพอไปตลอดการตั้งครรภ์ ถึงจะหยุดการให้ฮอร์โมนได่เ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดปรึกษาและวางแผนกับแพทย์ได้ที่

VFC ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร
Hotline : 082-903-2035
Line : @vfccenter
อ่านบทความสุขภาพ : https://www.v-ivf.com/article/

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.