เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

เข้าใจปัญหาช่วยเพิ่มการมีบุตร

เข้าใจปัญหาเพิ่มโอกาสการมีบุตร
สำหรับผู้ที่ประสบกับปัญหาภาวะมีบุตรยาก แท้จริงของปัญหานี้เกิดได้จากหลากหลายปัจจัยต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ความชำนาญ เพื่อการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพราะจากข้อมูลที่พบปัญหาการไม่มีบุตร เกิดจาก
  • ฝ่ายชาย 40%
  • ฝ่ายหญิง 40%
  • ทั้งฝ่ายชายและหญิง 10%
  • ไม่ทราบสาเหตุ 10%
ถ้าเรารู้ถึงสาเหตุถึงปัญหาที่แท้จริงก็จะทำให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดที่มากขึ้น นอกจากนี้แล้วการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์
โดยคู่สามีภรรยาสามารถเข้ารับคำปรึกษาและทำการรักษาได้ที่ V Fertility Center โดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการซักประวัติโดยละเอียดและทำการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคู่สมรสต่อไป
บทความโดย:
พญ. วนากานต์ สิงหเสนา
สูติ-นรีแพทย์ เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธ์
อ่านบทความสุขภาพ :https://vivf.com/article/
___________________________

ติดตามความรู้ด้านสุขภาพกับเราได้ที่

Facebook :VFertilityCenter
Instagram :vfertilitycenter
Hotline : 0829032035

Website : https://www.vivf.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.