เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

ฝากไข่ไว้ก่อนเตรียมเป็นแม่ในวันที่คุณพร้อม

ทางเลือกของผู้หญิงยุคใหม่ที่อยากมีลูกแต่ยังอยากสนุกกับชีวิตให้เต็มที่ก่อน ฝากไข่วันนี้ไม่เสียค่าบำรุงรักษา 3 ปีแรก

 1. เริ่มกระบวนการ เจาะเลือดคุณผู้หญิง
   • การตรวจวิเคราะห์เลือด ทางห้องปฏิบัติการ
   • เอกซเรย์ปอด
   • ตรวจอัลตร้าซาวนด์ดูมดลูกรังไข่และจำนวนฟองไข่
 2. กระบวนการกระตุ้นไข่ 
   • ยาฉีดกระตุ้นไข่ (ไม่จำกัดจำนวนโดส)
   • ยาป้องกันไข่ตก 
   • ยาทำให้ไข่ตก    
 3. ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนัดตรวจติดตาม
 4. ตรวจติดตามอัลตร้าซาวด์การเจริญเติบโตของฟองไข่
 5. เจาะเลือดติดตามฮอร์โมนระหว่างช่วงกระตุ้นไข่ ( E2 , LH)  
 6. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องผ่าตัดเก็บไข่ เจาะเลือดตรวจเบาหวานและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  (กรณีอายุมากกว่า 40ปี)      
 7. กระบวนการเก็บไข่ 
   • ค่ายาหลังทำหัตถการ 
   • ค่าห้องผ่าตัดและเวชภัณฑ์ในการทำหัตถการต่าง ๆ 
   • ค่าแพทย์วิสัญญีและแพทย์ทำหัตถการเก็บไข่
 8. แช่แข็งไข่ไม่จำกัดจำนวน (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 3 ปีแรก)

รายการไม่รวมในแพ็กเกจ

 • ไม่รวมภาวะแทรกซ้อนระหว่างการกระตุ้นไข่และทำหัตถการเก็บไข่หรือส่งปรึกษาแผนกต่าง ๆ
 • น้ำยา Calcium ใช้กรณีพิเศษ  **พิจารณาโดยแพทย์ก่อนเก็บไข่

VFC ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร มีอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์สูง 81.66% ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากล JCI และเป็นที่แรกได้รับการรับรองการคุณภาพมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะรายโรคระดับสากล world’s first CCPC for infertility program

บทความที่เกี่ยวข้อง

จองแพ็คเกจ คลิ๊ก

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.