เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

การแช่แข็งตัวอ่อน Tag

แพ็กเกจอิ๊กซี่พรีเมี่ยมรักษาภาวะมีบุตรยากแบบครบวงจร

คลอบคลุมทุกขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้วในแพ็กเกจเดียว ช่วยให้คุณสามารถวางแผนควบคุมค่าใช้จ่ายได้มากกว่า...