เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

การเพาะเลี้ยงตัวอ่อน Tag

พร้อมมีบุตร ครบทุกขั้นตอน ในแพ็กเกจเดียว กับ ICSI Fluffy PACKAGE

พิเศษกว่าใคร ในราคาเพียง 288,888 ครอบคลุมทุกรายการ สำหรับผู้มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก ดูแลด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด กว่า 8 โปรแกรม...