เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

โปรแกรมแช่แข็งสเปิร์ม ตัวอ่อน และเซลล์สืบพันธุ์

โปรแกรมแช่แข็งตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ (Cryopreservation Freezing)

โปรแกรมแช่แข็งสเปิร์ม ตัวอ่อน และเซลล์สืบพันธุ์

โปรแกรมแช่แข็งตัวอ่อนและสเปิร์ม (Cryopreservation Freezing)

เทคโนโลยีในปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้คู่สมรสสามารถเก็บรักษาตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ไว้ใช้ในอนาคต โดยวิธีการแช่แข็ง (Cryopreserve) เทคนิคการแช่แข็งอสุจิด้วยวิธีที่เรียกว่า Vitrification เป็นวิธีการที่ถูกพัฒนาขึ้นและนิยมใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากมีผลเสียต่อตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์น้อยมาก และให้ผลสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้ใกล้เคียงกับการใช้ตัวอ่อนหรือเซลล์สืบพันธุ์ที่ไม่ผ่านการแช่แข็ง 

ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการทำเด็กหลอดแก้วหรืออิ๊กซี่ หากกระตุ้นไข่ได้เป็นจำนวนมาก ก็มีโอกาสที่จะปฏิสนธิได้ตัวอ่อนในปริมาณที่มากขึ้นตามไปด้วย ตัวอ่อนที่คุณภาพดีที่ยังไม่ถูกใช้ในการย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกในรอบแรกจึงต้องได้รับการเก็บรักษาไว้โดยการแช่แข็ง และเมื่อต้องการย้ายตัวอ่อนในรอบต่อ ๆ ไปก็สามารถใช้ตัวอ่อนที่แช่แข็งไว้ได้โดยไม่ต้องมาเริ่มกระบวนการใหม่อีกครั้ง

นอกจากนี้โปรแกรมแช่แข็งตัวอ่อน  แช่แข็งไข่และอสุจิ รวมทั้งเซลล์สืบพันธุ์ (เซลล์ไข่และอสุจิ) ยังสามารถนำไปใช้ในกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องเก็บเซลล์เหล่านี้ไว้ใช้ในอนาคต เช่น กรณีของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษาที่ส่งผลเสียต่อการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ไม่ว่าจะด้วยการผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา ซึ่งผู้ป่วยยังต้องการมีบุตรในอนาคต

นอกจากนี้การแช่แข็งอสุจิยังอาจใช้ในการเก็บสำรองอสุจิไว้สำหรับใช้ในการปฏิสนธินอกร่างกายสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาและอาจไม่สามารถหลั่งอสุจิได้ในวันเก็บไข่ ในสตรีบางรายที่ยังไม่ตัดสินใจในเรื่องการแต่งงานและการมีบุตร หากต้องการมีบุตรในตอนที่อายุมากขึ้นอาจเกิดปัญหาเรื่องการทำงานของรังไข่ที่ไม่ดี ก็สามารถทำการแช่แข็งเซลล์ไข่ไว้ก่อนเพื่อใช้เมื่อต้องการมีบุตรในอนาคตได้

 

ประโยชน์ของโปรแกรมแช่แข็งสเปิร์ม

 1. สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการผ่าตัดทำหมันโดยการตัดผูกท่อนำอสุจิ เพื่อที่จะได้มีอสุจิเก็บไว้หากมีความต้องการที่จะมีบุตรเพิ่มในอนาคต
 2. สำหรับผู้ที่กำลังจะได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด หรือยาที่จะมีผลเสียต่อการสร้างอสุจิในอนาคต
 3. สำหรับผู้ที่จะต้องได้รับการรักษาด้วยการตัดลูกอัณฑะ
 4. สำหรับผู้ที่มีประวัติที่บิดามีความผิดปกติของ Y-chromosome microdeletion ชนิดที่จะทำให้มีการสร้างอสุจิลดลงเมื่ออายุมากขึ้น อาจพิจารณาการแช่แข็งอสุจิเก็บไว้ในขณะที่อสุจิยังมีคุณภาพดีอยู่
 5. สำหรับคู่สมรสที่ไม่มีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ไข่ตกเนื่องจากไม่ได้อยู่ด้วยกัน อาจจะพิจารณาแช่แข็งอสุจิฝ่ายชายไว้เพื่อฉีดเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิงในช่วงจังหวะที่มีการตกไข่
 6. สำหรับคู่สมรสที่อยู่ในรอบการรักษาการทำเด็กหลอดแก้ว และฝ่ายชายไม่สามารถเดินทางมาเก็บน้ำเชื้อได้ในวันที่จะมีการเจาะเก็บไข่จากฝ่ายหญิงเพื่อการปฏิสนธิ อาจใช้บริการโปรแกรมแช่แข็งสเปิร์ม
 7. ในคู่สมรสที่รับการรักษาภาวะการมีบุตรยาก ด้วยกระบวนการ ICSI โดยใช้อสุจิที่ต้องเจาะดูดมาจากท่อนำน้ำอสุจิ หรือตัดชิ้นเนื้อจากลูกอัณฑะ (PESA หรือ TESE) การแช่แข็งเซลล์อสุจิที่เหลือใช้จากการปฏิสนธิ จะช่วยหลีกเลี่ยงการเจาะดูดอสุจิจากท่อนำน้ำอสุจิ หรือการตัดชิ้นเนื้อจากลูกอัณฑะในรอบการรักษาต่อไป
 8. สำหรับคู่สมรสที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้อสุจิบริจาค การแช่แข็งอสุจิจากผู้บริจาคไว้และทำการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้บริจาค เช่น ไวรัส HIV, ไวรัสตับอักเสบ B และ C หลังจากบริจาคเชื้อเป็นเวลา 3-6 เดือนเพื่อยืนยันว่าไม่มีการติดโรคดังกล่าวก่อนนำเชื้ออสุจิมาใช้ เป็นการลดความเสี่ยงของการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ุจากการใช้เชื้ออสุจิบริจาค
 9. การแช่แข็งอสุจิมีราคาที่สามารถเข้าถึงได้ เป็นเหตุเป็นผล คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับ

 

ประโยชน์ของการแช่แข็งเซลล์ไข่

 1. สำหรับผู้ที่กำลังจะได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด หรือยาที่จะมีผลเสียต่อการทำงานของรังไข่ในอนาคต
 2. สำหรับผู้ที่มีประวัติครอบครัวที่มีภาวะการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนก่อนอายุ 40 ปี
 3. สำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดทางศาสนา และความเชื่อที่ไม่ให้มีการแช่แข็งตัวอ่อน ในรอบการรักษาการทำเด็กหลอดแก้ว อาจพิจารณาแช่แข็งเซลล์ไข่ที่เหลือใช้จากการทำปฏิสนธิในรอบการรักษาปัจจุบันไว้สำหรับรอบการรักษาถัดไป
 4. สำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว แล้วไม่สามารถเก็บเชื้ออสุจิของฝ่ายชายได้ในวันที่ทำการเก็บไข่ สามารถแช่แข็งเซลล์ไข่ไว้เพื่อใช้งานในรอบการรักษาในอนาคตโดยไม่ต้องการทำการกระตุ้นไข่อีกครั้ง
 5. สำหรับคู่สมรสที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เซลล์ไข่บริจาค การแช่แข็งเซลล์ไข่จากผู้บริจาคไว้ และทำการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้บริจาค เช่น ไวรัส HIV, ไวรัสตับอักเสบ B และ C หลังจากบริจาคเชื้อเป็นเวลา 3-6 เดือนเพื่อยืนยันว่าไม่มีการติดโรคดังกล่าวก่อนนำเซลล์ไข่มาใช้ เป็นการลดความเสี่ยงของการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากการใช้เซลล์ไข่บริจาค
 6. สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่มีครอบครัว และมีความต้องการที่จะรักษาการเจริญพันธุ์ไว้สำหรับอนาคต เนื่องจากภาวะการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงนั้นจะน้อยลงเรื่อย ๆ ตามอายุที่มากขึ้น และเมื่อความสมบูรณ์ของรังไข่น้อยลงความสามารถในการมีบุตรด้วยเซลล์ไข่ของตนเองก็จะลดลง โปรแกรมแช่แข็งตัวอ่อนเซลล์ไข่ไว้ในขณะที่อายุยังน้อยและคุณภาพของเซลล์ไข่ยังสมบูรณ์ก็เป็นทางเลือกในการรักษาภาวะการสืบพันธุ์ในอนาคตทางหนึ่ง
 7. การแช่แข็งตัวอ่อนมีราคาที่สามารถเข้าถึงได้ เป็นเหตุเป็นผล คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับ