เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

การประเมินภาวะมีบุตรยาก (Infertility Screening)

การประเมินภาวะมีบุตรยาก (Infertility Screening)

การประเมินภาวะมีบุตรยาก (Infertility Screening)

หนึ่งในปัญหาหนักใจที่คู่รักหลายคู่ต้องประสบพบเจอคือ ‘ภาวะมีบุตรยาก’ โดยเฉพาะคู่รักที่มีอายุมาก ซึ่งสัญญาณที่บ่งบอกชัดเจนว่าคุณกำลังเจอกับปัญหานี้ คือการที่ฝ่ายหญิงยังไม่ตั้งครรภ์หลังจากพยายามลองมีบุตรตามธรรมชาติมากกว่า 3 ปี

 

อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีที่ทางการแพทย์ที่พัฒนาก้าวหน้าในปัจจุบัน ทำให้มีวิธีในการรักษาภาวะมีบุตรยากได้ โดยสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก ซึ่งเปิดให้บริการอยู่มากมาย แต่หากท่านใดที่กำลังสงสัยอยู่ว่าควรจะไปตรวจภาวะมีบุตรยากที่ไหนดี ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร V Fertility Center เรามีบริการตรวจภาวะมีบุตรยาก ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ที่คุณสามารถเข้ามาปรึกษาและรับการรักษาได้

 

สำหรับขั้นตอนการรักษาภาวะมีบุตรยากนั้น ต้องผ่านกระบวนการหลากหลายขั้นตอน ซึ่งการตรวจภาวะมีบุตรยากยังสามารถทำการตรวจได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง โดยขั้นตอนแรกจะเป็นการพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อซักประวัติ เพื่อทำการประเมินถึงปัญหาภาวะมีบุตรยากที่เกิดขึ้น

 

การซักประวัติหมายถึงการที่แพทย์จะสอบถามอย่างละเอียดเกี่ยวกับประวัติครอบครัวและสังคมของคู่สมรสทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ประวัติการเจ็บป่วย การรักษาด้วยยา การผ่าตัดที่อาจเกี่ยวข้องกับภาวะมีบุตรยาก ประวัติรอบเดือนของคู่สมรสฝ่ายหญิง ประวัติการคุมกำเนิด การใช้สารหล่อลื่นในการมีเพศสัมพันธ์ ประวัติที่เกี่ยวข้องกับภาวะความผิดปกติของระบบฮอร์โมนสืบพันธุ์สตรี เช่น ภาวะน้ำนมไหล ภาวะขนดก ภาวะบุรุษเพศ การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการให้คำปรึกษาการมีบุตรยากแก่คู่สมรส

 

ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจร่างกาย ได้แก่ การตรวจร่างกายทั่วไปอย่างละเอียด ทั้งความสูง น้ำหนัก ความยาวของแขนจากปลายมือข้างหนึ่งถึงปลายมืออีกข้างหนึ่งในขณะกางแขน การกระจายของขน การพัฒนาของเต้านม การมีน้ำนมไหล การตรวจภายในสตรี การตรวจอวัยวะเพศชาย เพื่อดูขนาด รูปร่าง และลักษณะของอัณฑะทั้งสองข้าง การตรวจคลำเพื่อหาภาวะเส้นเลือดขอดในถุงอัณฑะ และรูเปิดของท่อปัสสาวะ

สำหรับการตรวจมีบุตรยากนั้น ผู้ที่มีปัญหาอาจสงสัยว่าจะเป็นตรวจอะไรบ้าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการตรวจหาสาเหตุมีลูกยากเบื้องต้น โดยจะเป็นการตรวจกับ 3 วิธี ดังนี้

  1. การตรวจอสุจิ
  2. การตรวจหาความผิดปกติของการตกไข่ โดยการวัดระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในระยะ midluteal
  3. การตรวจท่อนำไข่

ส่วนการตรวจอื่น เช่น การตรวจปัจจัยด้านปากมดลูก, การทำ Postcoital Test, การตรวจวัด Basal Body Temperature หรือ BBT Chart , การตรวจการทำงานของอสุจิหรือ Sperm Function Tests นั้นไม่มีหลักฐานว่ามีประโยชน์ต่อการดูแลรักษา จึงไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ทั้งนี้การตรวจมีบุตรยากในแต่ละวิธีจะมีราคาและใช้เทคนิคที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย