เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

Author: new

บอกเล่าความสำเร็จที่ VFC ทั้งที่แม่มีไข่น้อยและได้ตัวอ่อนแค่ 3 ตัว แม่ยังประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก

คุณศิรินันท์และครอบครัว ไว้วางใจในการทำ ICSI ที่ VFC ทั้งที่แม่มีไข่น้อยและได้ตัวอ่อนแค่ 3 ตัวแม่ยังประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก...

บอกเล่าความสำเร็จ ทำ ICSI ครั้งที่ 12 สำเร็จได้ที่ VFC

คุณแป้งและครอบครัว ไว้วางใจในการทำ ICSI ที่ VFC หลังจากที่เคยทำมาแล้ว 11 ครั้งยังไม่ประสบความสำเร็จ ครั้งที่ 12 เลือกทำที่ VFC สำเร็จแล้ววันนี้ คุณแป้งมาแบ่งปันเรื่องราวความประทับใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกๆคน...