เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

ฝากไข่ตอนอายุเท่าไรดี ?

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก | V Fertility Center

ฝากไข่ตอนอายุเท่าไรดี ?

พญ.ศรมน ทรงวีรธรรม สูตินรีแพทย์, เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ VFC  ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร  มีคำตอบ

พัฒนาการของรังไข่ จะเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์อายุครรภ์ 18-20 สัปดาห์ โดยเซลล์ไข่จะมีการพัฒนาและแบ่งตัวจำนวนมากที่สุดถึง 6-8 ล้านใบ ในระหว่างที่เป็นทารกในครรภ์ เซลล์ไข่บางใบจะเริ่มหยุดพัฒนาและฝ่อไปทำให้เหลือไข่เพียง 1-2 ล้านฟองเมื่อแรกเกิด พอเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรก ไข่ก็เหลือเพียง 3-4 แสนฟอง แต่จะมีเพียง 8,000 ฟองในจำนวนนี้เท่านั้นที่จะเจริญเติบโตต่อ และมีเพียง 300-400 ฟองที่จะเติบโตจนถึงระยะตกไข่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ โดยในแต่ละรอบเดือน ธรรมชาติจะคัดสรรให้เหลือเพียง 1 ฟองที่จะโตและตกไปรอการปฏิสนธิกับอสุจิ เมื่ออายุมากขึ้น ฟองไข่ในรังไข่ของผู้หญิงจะลดลงเรื่อยๆ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ทำให้โอกาสในการมีลูกลดลงไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเก็บรักษาไข่ ณ ช่วงอายุที่เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่ออายุน้อยกว่า 35 ปี ในขณะที่ไข่ยังมีปริมาณมากและคุณภาพดีมาแช่แข็งเก็บไว้ก่อน จึงเป็นการเพิ่มโอกาสของการตั้งครรภ์ในอนาคต

เมื่อพร้อมมีบุตรก็นำไข่ที่แช่แข็งเก็บไว้มาละลาย และนำมาปฏิสนธิกับอสุจิของสามีโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ จนได้เป็นตัวอ่อนและย้ายกลับเข้าไปฝังตัวในโพรงมดลูกต่อไป เพื่อให้ได้ทารกที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีคุณภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดปรึกษาและวางแผนกับแพทย์ได้ที่

VFC ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร
Hotline : 082-903-2035
Line : @vfccenter
อ่านบทความสุขภาพ : https://www.v-ivf.com/article/

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.