เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี มีลูกได้ไหม?

ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ บี มีลูกได้ไหม?

หลายคนมีความเข้าใจว่าผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี จะมีลูกไม่ได้ เพราะโรคไวรัสตับอักเสบบี มีโอกาสติดต่อจากแม่สู่ลูกได้โดยตรง

แต่ความจริงแล้วสามารถลดโอกาสการติดเชื้อในเด็กได้โดยการฉีดวัคซีนให้กับทารกในวันแรกหลังจากการคลอดบุตร และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีให้กับทารกทุกคน โดยเฉพาะหากฝั่งแม่มีพาหะโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีอยู่แล้วจะต้องให้ทารกได้รับวัคซีนทันทีในวันแรกหลังคลอด 

อย่างไรก็ตามคุณแม่ควรได้รับการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์และตรวจเลือดเพื่อดูค่า HBeAg โดยหากมีค่าเป็นผลบวกจะต้องให้ทารกฉีดวัคซีนและยังต้องได้รับอิมมูโนโกลบูลิน ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับไวรัสตับอักเสบชนิดบีด้วย

เด็กทารกมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นพาหะโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีสูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์ และมีโอกาสสูงมากที่เมื่อโตขึ้นจะเกิดเป็นโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังโรคตับแข็งและเป็นโรคมะเร็งตับได้ในอนาคต

ดังนั้น คุณแม่ควรได้รับการตรวจสุขภาพ และวางแผนการตั้งครรภ์กับแพทย์ก่อน เพื่อให้ทางแพทย์ได้ประเมินความเสี่ยงของคุณแม่และทารก หากมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 

VFC ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร 

? Hotline : 082-903-2035

? Line : @vfccenter bit.ly/3HVkyCO 

? อ่านบทความสุขภาพ :  v-ivf.com/article/

 

#VfertilityCenter #VFC #Eggfreezing #วีเอฟซี #สาเหตุการมีบุตรยาก #มีบุตรยาก #เด็กหลอดแก้ว #ICSI #กระตุ้นไข่ #OPUการเก็บไข่ #การเพาะเลี้ยงตัวอ่อน #การย้ายตัวอ่อน #การแช่แข็งตัวอ่อน #ไวรัสตับอักเสบ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.