เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

คุณแม่ดื่มแอลกอฮอล์ในขณะตั้งครรภ์จะส่งผลอย่างไร?

ดื่มแอลกอฮอล์

ปกติแล้ว ไม่ว่าคุณแม่จะดื่มหรือรับประทานอะไร อาหารและเครื่องดื่มเหล่านั้นทารกก็จะได้รับด้วย

จึงเป็นเหตุให้คุณแม่ควรเลือกทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ และอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพและพัฒนาการของลูกในครรภ์ แต่หากคุณแม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ ลูกในครรภ์ก็จะได้รับแอลกอฮอล์เข้าไปด้วยโดยตรงผ่านทางรก และระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของลูกจะสูงพอๆกับคุณแม่ แต่ด้วยความที่เป็นทารกในครรภ์ทำให้ไม่สามารถขับสารพิษจากแอลกอฮอล์ได้เท่ากับแม่จึงส่งผลเสียต่อทารกแน่นอน 

หากคุณแม่ดื่มแอลกอฮอล์ในระยะยาว มากกว่า 2 แก้วต่อวัน จะทำให้ลูกในครรภ์มีโอกาสเสี่ยงที่จะประสบปัญหาด้านการเรียนรู้ การพูด สมาธิภาษา และอาจเป็นโรคสมาธิสั้นได้ และถ้าดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 6 แก้วต่อวันก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดอาการความผิดปกติแต่กำเนิด ซึ่งอาจทำให้ลูกมีพัฒนาการล่าช้าทั้งทางร่างกายและสมองมีปัญหาด้านพฤติกรรม เกิดความผิดปกติที่ใบหน้า และความบกพร่องของระบบหัวใจ 

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของคุณแม่และทารกในครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ทันที หรือคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังวางแผนจะตั้งครรภ์ควรงดดื่มแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์อาจเป็นสาเหตุนำไปสู่ภาวะการมีบุตรยากอีกด้วย 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 

VFC ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร 

? Hotline : 082-903-2035

? Line : @vfccenter bit.ly/3HVkyCO 

? อ่านบทความสุขภาพ : v-ivf.com/article/

 

#VfertilityCenter #VFC #Eggfreezing #วีเอฟซี #สาเหตุการมีบุตรยาก #มีบุตรยาก #เด็กหลอดแก้ว #ICSI #กระตุ้นไข่ #OPUการเก็บไข่ #การเพาะเลี้ยงตัวอ่อน #การย้ายตัวอ่อน #การแช่แข็งตัวอ่อน

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.