เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

การเก็บอสุจิด้วยวิธี PESA, TESA, TESE, และ MESA

โปรแกรมการเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะ VFC Center

“ผู้ชายเป็นหมันก็มีลูกได้” ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่พร้อมช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณผู้ชาย รวมถึงผู้ที่ต้องเจอกับภาวะมีบุตรยากด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น ท่อนำอสุจิอุดตัน ถุงอัณฑะผิดปกติ หรือลูกอัณฑะไม่สามารถผลิตอสุจิได้ ซึ่งส่งผลต่อการหลั่งอสุจิ ทำให้มีตัวอสุจิในน้ำเชื้อน้อยหรือไม่มีเลย

ซึ่งในการรักษาจะใช้วิธีการเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะ หรือจากท่อนำอสุจิส่วนต้น ไม่ว่าจะเป็นการทํา PESA, TESA-TESE และ MESA จากนั้นจึงนำเชื้ออสุจิที่ได้ไปผสมกับไข่ของฝ่ายหญิงด้วยวิธีอิ๊กซี่ (ICSI) ต่อไป

 

ภาวะมีลูกยากในผู้ชาย (Male Infertility)

ภาวะมีลูกยากในผู้ชาย (Male Infertility) หมายถึง ภาวะที่ผู้ชายไม่สามารถทำให้คู่ครองตั้งครรภ์ได้ แม้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้คุมกำเนิดมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยภาวะการเป็นหมันในผู้ชายสามารถเกิดขึ้นได้จากความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์หรือจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น โรคประจำตัว การใช้ยาบางชนิด รวมไปถึงการได้รับอุบัติเหตุหรือติดเชื้อบริเวณลูกอัณฑะ จนทำให้เป็น “หมัน” ในที่สุด

แต่ในกรณีที่คุณผู้ชายไม่ได้เป็นหมันถาวร แพทย์จะทำการหาสาเหตุก่อนว่าเกิดจากลูกอัณฑะหรือไม่ (Testis หรือ Testes) เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ว่ามีผลกระทบต่อการผลิตเชื้ออสุจิมากน้อยแค่ไหน และหาวิธีในการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้มากที่สุด

 

การเก็บอสุจิด้วยวิธี PESA, TESA, TESE, และ MESA

การเก็บเชื้ออสุจิจากลูกอัณฑะด้วยการผ่าตัด (Surgical Sperm Retrieval : SSR) หมายถึงการใช้เข็มดูดที่บริเวณท่อนำอสุจิส่วนต้นหรืออัณฑะ โดยอาจจะมีการเปิดแผลขนาดเล็กหรือใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมด้วยแล้วแต่กรณีโดยมีข้อบ่งชี้ในการทำ คือภาวะมีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายชายไม่มีเชื้ออสุจิ อาจจะเนื่องมาจากสาเหตุ

 1. การอุดตันของทางเดินอสุจิ (Obstructive Azoospermia)
 2. ไม่มีการอุดตันของทางเดินอสุจิ (Non-Obstuctive Azoospermia)

 

ขั้นตอนในการรักษา

 1. ทำความสะอาดอัณฑะและบริเวณโดยรอบด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ
 2. ให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่และ/หรือร่วมกับการให้ยาระงับความรู้สึกระดับผ่านหลอดเลือด
 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนเฉพาะของแต่ละวิธีดังต่อไปนี้ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นการเก็บอสุจิด้วยวิธี PESA, TESA, TESE, และ MESA

 

การเก็บเชื้ออสุจิด้วยวิธี PESA 

การเก็บเชื้ออสุจิด้วยวิธี PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) เป็นหัตถการที่ใช้เข็มขนาดเล็กเพื่อดูดที่บริเวณท่อนำอสุจิส่วนต้น (epididymis) เพื่อนำน้ำอสุจิไปหาเชื้อออสุจิ

การทำ TESE

การทำ TESE (Testicular Sperm Extraction) เป็นหัตถการที่เปิดแผลขนาดเล็กที่บริเวณถุงอัณฑะและอันฑะเพื่อนำเนื้อเยื่ออัณฑะไปหาเชื้ออสุจิและ หรือส่งตรวจทางพยาธิวิทยา รวมทั้งสามารถแช่แข็งเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต

การทำ MESA

การทำ MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) เป็นหัตถการที่เปิดแผลขนาดเล็กที่บริเวณถุงอัณฑะและใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วยในการใชเ้ข็มขนาดเล็กดูดที่บริเวณท่อนำอสุจิส่วนต้น (epididymis) เพื่อนำน้ำอสุจิไปหาเชื้ออสุจิ

การทำ TESA

การทำ TESA (Testicular Sperm Aspiration) เป็นหัตถการที่ใช้เข็มดูดที่บริเวณอัณฑะ เพื่อนำเนื้อเยื่ออัณฑะไปหาเชื้อออสุจิและ/หรือส่งตรวจทางพยาธิวทิยา และสามารถแช่แข็งเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต

 

อัตราความสำเร็จ

ถึงแม้การเก็บเชื้ออสุจิจะมีราคาที่ไม่ถูกนัก แต่อัตราการสำเร็จก็ถือว่าสูงไม่น้อย ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการไม่มีเชื้ออสุจิแต่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20% แน่นอนว่าการทำ PESA, TESA, TESE, และ MESA ราคาแตกต่างกันออกไป

 

ความเสี่ยง

การเก็บเชื้ออสุจิด้วยการผ่าตัดในขั้นตอนต่าง ๆ ถึงแม้จะมีโอกาสไม่มากนัก แต่ก็อาจมีความเสี่ยงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนดังต่อไปนี้ได้เช่นกัน

 1. ความเสี่ยงจากการใช้ยาระงับความรู้สึก
 2.  ไข้หนาวสั่น
 3. การติดเชื้อที่แผลผ่าตัด
 4. เลือดออกที่แผลผ่าตัด
 5. เลือดคั่งในถุงอัณฑะ
 6. ปวดแผลผ่าตัดและอัณฑะ
 7. การบาดเจ็บต่ออัณฑะ
 8. อัณฑะเหี่ยวลีบ
 9. อันฑะะมีขนาดเล็กลงหรือสูญเสียการทำหน้าที่

สำหรับคุณผู้ชายที่กำลังเผชิญปัญหาภาวะเป็นหมัน หลั่งน้ำอสุจิน้อย หรือรู้สึกว่ากำลังเผชิญกับภาวะมีบุตรยาก สามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยที่ VFC Center ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ที่ให้บริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมทุกความต้องการของคู่สมรสที่กำลังประสบกับภาวะมีบุตรยาก พร้อมดูแลระบบสืบพันธุ์ของคุณผู้ชาย เพิ่มโอกาสการมีบุตรแม้เป็นหมัน และสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้อย่างมั่นใจ

สนใจนัดหมายเข้าปรึกษาแพทย์ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะ ทั้งเรื่องราคาและแพ็กเกจ สามารถติดต่อได้เลยที่ เบอร์โทรศัพท์ 082-903-2035